Professionell flyttfirma

Vi är en professionell flyttfirma med gedigen erfarenhet av allt ifrån bohagsflytt till företagsflytt. I vår flyttfirma finns såväl duktig flyttpersonal som effektiva redskap och moderna fordon. Dessutom sitter vi på kunskap tillskansad genom utbildning såväl som erfarenhet. När vi flyttar åt dig så följer vi en noga genomarbetad arbetsrutin som gör att såväl flyttpersonalen som alla dina tillhörigheter befinner sig under trygga och säkra omständigheter. Att flytta är inte bara att slita, släpa och dra, tvärtom ska varje moment genomföras med stor medvetenhet och efter beprövade rutiner. En professionell flyttfirma lämnar inget åt slumpen.

Vår stab

Att arbeta som flyttarbetare kräver framför allt god kännedom om hur man ska lyfta, bära och placera tunga och otympliga saker. Nog hjälper god fysik också samt, framför allt, skarpt fokus. Vår flyttstab är välutbildad, erfaren och arbetar både smidigt och effektivt - i våra händer är dina saker trygga. Vi har låg personalomsättning vilket vi ser som ett gott tecken på att arbetsmiljön är trivsam och behaglig. Alla våra anställda har givetvis kollektivavtal.

Miljöpolicy

Hela tiden får vi ta del av obehagliga larm om hälsan på vår planet. Djurarter dör ut, klimatet förändras och våra vatten fylls av kemikalier och plast. Alla måste vi agera för att bryta denna onda cirkel av negativ miljöpåverkan och som flyttfirma drar vi vårt strå till stacken genom att välja miljövänliga produkter, energisnåla arbetsmetoder och moderna fordon. Givetvis källsorterar vi allt vårt avfall. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vår miljöpolicy.